JK AXA Jaslovské Bohunice

Jazdecký klub AXA Jaslovské Bohunice vznikol v roku 2000. V roku 2011 prišlo k zmenám vo vedení klubu a klub sa začal aktívne venovať výcviku nových talentov v jazdeckom športe. Tí šikovnejší čo už majú základný výcvik za sebou sa venujú parkúrovému jazdeniu, drezúre a military. Momentálne máme 15 stálych členov. K členstvu patrí pravidelná starostlivosť o kone  a samozrejme jazdenie. 

      Začiatočníci a menej skúsený členovia jazdia pod dohľadom trénerov na pieskovitej jazdiarni, kde sú k dispozícii aj prekážky. Maštaľ, jazdiareň a hektárový výbeh sa nachádzajú v areáli PD Jaslovské Bohunice.   Tí skúsenejší chodievajú aj na vychádzky popri družstvu ale aj okolitých dedín. K dispozícii je lúka  pri Areáli Mlyn, kde máme trávnatý súťažný parkúr a opracovisko.     

  Jazdecký klub AXA vznikol ako myšlienka zlepšenia vzťahu detí k prírode a zvieratám. JK AXA vznikla myšlienkou v obci. Spojilo sa pár ľudí, ktorým sa myšlienka páčila a vzniklo v roku 2001 občianske združenie JK AXA Jaslovské Bohunice. OZ dostáva dotáciu od obce Jaslovské Bohunice čím môžu deti z dediny za výpomoc (starostlivosť o kone) jazdiť na koňoch. Neskoršie sa toto pravidlo rozšírilo a každý má možnosť jazdiť za výpomoc. V tejto rýchlej dobe sa nájde oveľa menej ľudí so vzťahom k zvieratám. Ale myslíme si, že nám sa to ako tak podarilo. Je pravda, že dospelých členov máme najmenej, nakoľko nemajú toľko voľného času. Najväčšiu skupinu u nás tvoria žiaci základných škôl. Máme veľa pekných úspechov či športových alebo rekreačných a sme známi u jazdeckej verejnosti a tým robíme dobré meno či obci, PD a našim sponzorom. Financií nie je veľa, nakoľko ide o veľké zvieratá (starostlivosť, kŕmenie, veterinár, licencie, atď.). Najviac sa investuje do kŕmenia a starostlivosti pre kone a potom na ako takú propagáciu (účasť na akciách či už organizovaných SJF (preteky, Skúšky základného výcviku jazdca) alebo iných akciách (verejné tréningy, akcie organizované inými jazdeckými klubmi – väčšinou venované deťom začiatočníkom, akcie v dedine – MDD, koniec školského roku, výročia obce, letné festivaly, Martin na bielom koni, atď.).

      Stajňa JK AXA zabezpečuje zdravý, spokojný a šťastný život pre kone. Od toho sa odvíja celá filozofia JK AXA- vytvoriť podmienky na plnohodnotný život koní a spokojnosť ich majiteľov. Plnohodnotný život možno koňom zabezpečiť, ak sú správne a kvalitne kŕmené, ak sú chované v zodpovedajúcich hygienických podmienkach a najmä, ak im neupierame právo na vlastný život. Kone ustajnené v JK AXA trávia väčšinu dňa vo výbehu v spoločnosti iných koní.

 

Jazdenie na koni

Možnosť jazdenia za výpomoc v JK AXA.

 

Viac info po telefóne alebo emailom