Hipoterapia


        Medzi nami žijú ľudia, s ktorými sa osud zahral a odsúdil ich na trvalé telesné a psychické postihnutie. To ich príliš často vyčlení zo života tých zdravších. Vylúčenie s kolektívu najťažšie prežívajú detskí pacienti. Z postoja svojho, nie vždy citlivého okolia si veľmi rýchlo uvedomia, že sú iní a postupne sa uzatvárajú do seba.          Kontakt so zvieratami a liečebná terapia v spoločnosti terapeuta má pozitívny vplyv na malých a dospelých pacientov, predovšetkým na ich psychiku. Jednou s foriem terapie je hipoterapia.           Ide o jeden z celého radu metód slúžiacich na rehabilitáciu porúch hybnosti. Jej zvláštnosťou je využitie koňa, ktorý sa s pacientom pohybuje spôsobom podobným ľudskej chôdzi, ako zdroja pohybových impulzov.

        Vplyvom týchto impulzov dochádza k uvoľneniu svalového napätia, odbúravajú sa patologické pohybové stereotypy pacienta, harmonizuje sa celková svalová koordinácia, podporuje sa vzpriamené držanie tela a hlavy, cvičí sa rovnováha.
Hodnotenie účinku hipoterapie v rámci rehabilitácie má byť čo najglobálnejšia. Z viacerých poznatkov posudzujeme, že hipoterapia sa vykonáva 2-krát  týždenne po 20 minút v trvaní 3-4 mesiace, je vhodným liečebným prvkom u pacientov s poruchami hybnosti posttraumatického pôvodu, aj ako sólová terapia alebo ako doplnok v kombinácii s inými fyziatricko-rehabilitačnými metódami.
       Z psychologického hľadiska je pôsobenie hipoterapie azda ešte významnejšie. U pacientov, ktorí už rezignovali, otvára nový pohľad na život, dáva im chuť do nového cvičenia, posilňuje ich sebavedomie, pozitívne nalaďuje celý organizmus a vytvára nové možnosti na zlepšenie kvality života.
        Tu nerozhoduje vek pacienta ani stupeň telesného postihnutia. Každému môže priniesť najmenej radosť z krásneho partnerstva a spolužitia človeka s koňom.
       

V našom Jazdeckom klube AXA Jaslovské Bohunice Vás privítame a prispôsobíme náš program do najvyššej možnej úrovne. Sme Vám k dispozícii- Vám a Vášmu dieťatku v ktorúkoľvek  vopred dohodnutú hodinu, aby sme pred samotnou hipoterapiou pripravili koňa, podmienky na jazdiarni (alebo lúke) a zosúladili časový harmonogram ostatných terapeutikých jednotiek.
       

Pri hipoterapii očakávajte spoluprácu s odborným lekárom. A hlavne spolupracujeme s rodičmi, pretože rodičia sú najbližšími odborníkmi na svoje dieťa. Poznajú jeho reakcie, náznaky v komunikácii.
Bezpečnosť a bezpečné jazdenie je samozrejmosťou. Stretnete sa tu s nami vo funkciách personálu zabezpečujúceho čo najkvalitnejší priebeh hipoterapie.

Aktuálne JK AXA Jaslovské Bohunice hipoterapiu neposkytuje. 
 

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=Gbid%2FE2CuZX1oU7s90m86olkBRNY660JhSHtsLSMyKoVOG1jk7BIozxAoo0w%2FXpNOQn85d699UEzjwcAMTmTLmH4IeKXBFLJEk8POhzkwJk9T8rsDtKB%2BpdxQ9bkuZtl3EHf78gFiBBrune9SLXPmrJcBaIkbRM6y3qCy676mxg%3D&prvtof=jkMX3fDqQrt6UOOo7rHWIQlsntiL%2B5NKo%2Fr7JUbNQ7A%3D&poru=1oMsvLZuF4PumSzC2s8CsFe0G6v4v70QGGwqeOO2p%2BA6IZrlD4Z3ZniYg7HW8F4nlJaEW%2FVdXhP1lFxjcA9eLw%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>