JESENNÉ HALOVÉ PRETEKY Nitra Kynek, 04.10.2014 - drezúra

Výsledky vo vnútri:

 

1. Súťaž .1:,,A5" (Rakúska úloha-2011), 7.miesto Timea Michalicová a Alegra

                                                Výsledok 192 bodov, 50,526% , štartovalo  9 dvojíc

2. Súťaž .2:,,Z1" SJF (1995), 12. miesto Timea Michalicová a Alegra

Výsledok 178 bodov, 55,625 %, štartovalo 17 dvojíc