AgroFarma Dolina 10.9.2016

Ahojte AXÁci.

Dňa 10.9. sme sa zúčastnili akcie, ktorú organizovala AgroFarma Dolina. Išlo o akciu zameranú pre začínajúcich jazdcov a čiastočne aj pre tých pokročilejších. Akcia bola rozdelená do 4. súťaží - práca na lonžke, kavaletový parkúr, krížikový parkúr a parkúr o výške 60 cm. Dej kontrolovali "rozhodcovia" (rodičia).

Od nás sa akcie zúčastnili kone Trevignano, Zahva, Casio a z jazdcov Saška, Kika, Radka a Timka.Saška s Trevisom absolvovali prácu na lonžke a kavaletový parkúr. Kika so Zahvou kavaletový parkúr a krížikový parkúr. Radka s Trevisom krížikový parkúr a parkúr 60 cm. Timka s Casiom krížikový parkúr a parkúr 60 cm. Pakúr 60 cm spočíval v tom, že jazdec najskôr preskákal parkúr sám a potom s koňom. S najlepším výsledkom vyhrali Casio a Timka. 

Ďakujeme moc usporiadateľom tejto akcie, že sme sa mohli k nim pridať a užiť si túto super akciu spolu s nimi. 

Videá a fotky nájdete na stránke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letný tábor v JK AXA 26.7.2016

 

Dňa 26.7.2016 nás klub navštívil letný tábor, ktorý organizuje obec Jaslovské Bohunice. Deti strávili s nami dopoludnie. Vyskúšali si čistenie koní, sedlanie a tak isto sa aj na koňoch povozili. Veľmi nás táto návšteva potešila. Tešíme sa na ďalší takýto veselý deň :)

Foto: www.jaslovskebohunice.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JK AXA na MDD v Základnej škole s materskou školou Jaslovské Bohunice

Dňa 3.6.2016 sme sa zúčastnili MDD, ktoré usporiadala Základná škola s materskou školou Jaslovské Bohunice pre svojich žiakov. Akcie sa zúčastnili kone Axel a Trevis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MDD v Nižnej alebo útek pred dažďom

Dňa 4.6.2016 sme sa s Trevisom zúčastnili MDD v Nižnej. Dlho sme sa tam nezdržali, nakoľko nás vyhnala búrka. Dúfame, že nabudúce bude počasie viacej priať. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JK AXA na MDD 2016

Dňa 28.5.2016 sme sa s koňmi zúčastnili MDD v Jaslovských Bohuniciach. 

Ako každý rok, to bol pre nás krásny deň strávený s deťmi. Sme radi, že sme aspoň trošku deti potešili.

Tento rok sa zúčastnili kone Trevignano, Axel a Čaky. Tešíme sa na túto akciu znovu o rok.

V piatok 3.6.2016 sa vidíme v Základnej škole Jaslovské Bohunice.

 Pár foto tu