AgroFarma Dolina 10.9.2016

Ahojte AXÁci.

Dňa 10.9. sme sa zúčastnili akcie, ktorú organizovala AgroFarma Dolina. Išlo o akciu zameranú pre začínajúcich jazdcov a čiastočne aj pre tých pokročilejších. Akcia bola rozdelená do 4. súťaží - práca na lonžke, kavaletový parkúr, krížikový parkúr a parkúr o výške 60 cm. Dej kontrolovali "rozhodcovia" (rodičia).

Od nás sa akcie zúčastnili kone Trevignano, Zahva, Casio a z jazdcov Saška, Kika, Radka a Timka.Saška s Trevisom absolvovali prácu na lonžke a kavaletový parkúr. Kika so Zahvou kavaletový parkúr a krížikový parkúr. Radka s Trevisom krížikový parkúr a parkúr 60 cm. Timka s Casiom krížikový parkúr a parkúr 60 cm. Pakúr 60 cm spočíval v tom, že jazdec najskôr preskákal parkúr sám a potom s koňom. S najlepším výsledkom vyhrali Casio a Timka. 

Ďakujeme moc usporiadateľom tejto akcie, že sme sa mohli k nim pridať a užiť si túto super akciu spolu s nimi. 

Videá a fotky nájdete na stránke