JK AXA na MDD v Základnej škole s materskou školou Jaslovské Bohunice

Dňa 3.6.2016 sme sa zúčastnili MDD, ktoré usporiadala Základná škola s materskou školou Jaslovské Bohunice pre svojich žiakov. Akcie sa zúčastnili kone Axel a Trevis.