Brigáda ku Dňu Zeme

Dňa 16. apríla organizovala obec Jaslovské Bohunice brigádu ku Dňu Zeme. Čistilo sa okolie Blavy, detské ihriská, okolie mlyna a rybníka, vysádzali sa stromčeky okolo EKOdvora, upratoval sa športový areál, hasiči opravovali výtlky na Sídlisku, atď. 

JK AXA Jaslovské Bohunice sa tiež zúčastnil a s radosťou podporil túto krásnu akciu.