Rozlúčka s prázdninami Jaslovské Bohunice 2015

Poslednú augustovú sobotu (29.8.)  sa deti lúčili s letom a prázdninami v amfiteátri Jaslovské Bohunice.Pre deti bol prichystaný program s hrami, kúzelníkom, atrakciami a koníkmi. Foto tu.